Passo Pordoi

Finally Passo Pordoi and Hotel Savoia.